Ashihara Karate - Sabaki - kata

 

Kancho Hideyuki Ashihara - założyciel stylu Ashihara Karate tworząc swój styl kierował się głównym celem, aby Ashihara Karate było systemem realnej walki, który mogli praktykować zarówno ludzie silni, jak i słabi i niezbyt silni (dzieci, kobiety).

Zasadą Ashihara Karate - SABAKI - jest minimalizować siłę ataku przez przejście do pozycji, w której można wykorzystać siłę atakującego i użyć ją przeciwko niemu. I to właśnie stanowi bardzo charakterystyczną cechę Ashihara Karate. Lata treningu Judo spowodowały, że Kancho Ashihara skorzystał z wielu technik tej dyscypliny, jak na przykład chwyty za karategi i podcięcia przeciwnika.

Ale zasadą, która jest najbardziej charakterystyczna dla Ashihara, jest "SABAKI". Kancho Hideyuki Ashihara tak to wyjaśnia: "Sabaki to okrężne zejście na zewnątrz linii ataku przeciwnika w tzw. "niewidoczne miejsce", skąd można kontrolować, wykorzystując bezwładność przeciwnika. Dystans do atakującego w końcowej fazie zejścia determinuje rodzaj techniki kontrataku".

W Ashihara Karate używa się w zasadzie pozycji bokserskiej, która umożliwia bardziej dynamiczne i szybkie poruszanie się, niż w przypadku pozycji tradycyjnego karate. Zejścia z linii na zewnątrz atakującego przeciwnika w "niewidoczne miejsce" ma wiele korzyści:

  • broniący się pozostaje poza zasięgiem ataku "gdyż przeciwnik nie może efektywnie wykorzystać ciosów i kopnięć
  • przeciwnik ma ograniczone pole widzenia
  • korzyści taktyczne z położenia broniącego się z boku lub z tyłu atakującego są oczywiste

Jak mówił Kancho Ashihara "W konfrontacji twarzą w twarz, szanse są mniej więcej wyrównane. Ale im dalej broniący schodzi na tył przeciwnika, tym bardziej szanse na skuteczny kontratak rosną". Ashihara Karate wykorzystuje techniki Judo chwytów za karategi (kumikata) oraz pociągnięcia w celu wytrącenia przeciwnika z równowagi (kuzushi).

Jest to szczególnie skuteczne przy pociągnięciu rękawa atakującego w kierunku zgodnym z atakiem w momencie zejścia z linii. Zwielokrotnia to bezwładność atakującego i w połączeniu z podcięciem lub niskim kopnięciem (low kick) daje bardzo efektywny kontratak. Są to właśnie bardzo charakterystyczne dla Ashihara Karate techniki obron zwane hiki-kuzushi i hiki-mawashi.

Stosuje się również poza podcięciami rzuty (negewaza) jak np. maki-komi-nage, ashi-barai, o-soto-gari lub tai-otoshi. Główną cechą kombinacji walki w Ashihara jest płynne przejście z obrony do kontrataku, wykorzystując pozycję w tzw. "ślepym (niewidocznym) miejscu.

 

W Ashihara Karate wykorzystuje się trzy rodzaje dystansów: bliski, średni i długi. Bliski dystans umożliwia rzuty, średni dystans to głównie techniki ręczne i kopnięcia kolanem (hiza geri), natomiast długi dystans to okazja do wykorzystania pełnych kopnięć jak mawashi geri, mae geri czy yoko geri.

Chociaż brzmi to dość prosto w teorii, jednak w praktyce potrzebne jest niesamowite wyczucie tempa akcji (timing) oraz znaczna szybkość wykonywania kombinacji, by obrona była skuteczna. Dlatego właśnie skuteczność jest miernikiem dokonań w treningu Ashihara Karate.

Ashihara Karate oparte jest na realnym podejściu do walki, czyli jak mówią Japończycy "jissen karate".

 

 

 

Duży nacisk w treningu Ashihara Karate kładzie na inwencję własną ćwiczącego poprzez opracowanie specjalnego zestawu ćwiczeń rozwijających możliwości psychofizyczne. W programie uwzględnia się znajomość technik obrony oraz ataku, poprzez odpowiednie kombinacje i zastosowanie ich w realnym użyciu. Uczeń musi jednak sam dla siebie stworzyć optymalny styl walki, (odpowiedni dla jego możliwości technicznych i psychofizycznych) przy wydatnej pomocy instruktora w pierwszej fazie nauki. Oczywiście im dalej uczeń poznaje system Ashihara Karate, tym techniki stają się bardziej bogate i ciekawe. Ashihara Karate jest systemem praktycznym, którego metody treningu są naukowo opracowane, przemyślane i zmodyfikowane, aby rezultaty zostały osiągnięte szybciej i w krótszym czasie. Potrzebą dzisiejszą jest Karate - bardziej praktyczne, które pozwoli nam uderzać samemu nie będąc uderzonym. Powalić przeciwnika samemu nie będąc powalonym. Ale najważniejsze jest to, że potrzebujemy Karate, które prowadzi do doskonalenia technik bez urazów i pozwala osiągnąć satysfakcję z jego uprawniania. Ashihara Karate jest systemem realnej walki zaspokajającym te wymagania, wszechstronnym stylem przeznaczonym dla ludzi konsekwentnie dążących do celu, chcących się rozwijać i ćwiczyć sztuki walki.

 

 

 

ASHIHARA KARATE - SYMBOL

Pracując nad sobą staraj się osiągnąć granice swoich możliwości, ulepszaj wszystko to, co pozwoli Ci znaleźć to czego szukasz.

Punkty "A" i "B" - są ważnymi elementami w walce. Pokazują zasady poruszania się odpierające ataki przeciwnika. Zaczynasz z punktu 5 w symbolu.
Ataki przeciwnika następują z góry. Poruszasz się w lewo bądź w prawo (A) lub
nieznacznie wstecz w lewo albo prawo, by udaremnić jego atak (B).

czerwień - oznacza odwagę, szczerość i pasję
niebieski - przestrzeń
biały - czystość, prawdę pokój i uczciwość
czarny - solidność
glob - wewnątrz okręgu jest światem i reprezentuje rozpiętość Ashihara Karate we wszystkich
pięść - reprezentuje Ciebie, ucznia

 

ASHIHARA INTERNATIONAL KARATE ORGANISATION

 

 

KATA

Kata Ashihara International Karate Organisation (AIKO) - to po prostu różne techniki i kombinacje opracowane w serię, aby pomoc studentowi nauczyć się różnych wariantów samoobrony. Wszystkie kata powinny byc ćwiczone, aż akcje i reakcje staną się odruchowe. Trzeba dodać, że kata AIKO są zawsze ćwiczone z partnerem, co daje elementy realistyczne, a czego brak w tradycyjnym kata.

 

Wszystkie 11 kata AIKO składa się z 8 ataków i 8 stosownie rozbudowanych obron.

 

- Kihon No Kata Sono Ichi

- Kihon No Kata Sono Ni

- Goshin No Kata Sono Ichi

- Goshin No Kata Sono Ni

- Goshin No Kata Sono San

- Goshin No Kata Sono Yon

- Geiko No Kata Sono Ichi

- Geiko No Kata Sono Ni

- Geiko No Kata Sono San

- Geiko No Kata Sono Yon

- Nage Kata Sono Ichi

 

 

 

Pozycje używane w treningu kata - AIKO

Pozycja nr 1 jest pozycją wyjściową w treningu każdego kata.

 

POZYCJA 1

POZYCJA 2

POZYCJA 3

POZYCJA 4

POZYCJA 5

POZYCJA 6

POZYCJA 7

POZYCJA 8

POZYCJA 9

POZYCJA 10

POZYCJA 11

POZYCJA 12

POZYCJA 13

POZYCJA 14

POZYCJA 15

POZYCJA 16

POZYCJA 17

POZYCJA 18

Opis Kihon No Kata Sono Ichi

Ćwiczący stoją w pozycji Fudo Dachi - na komendę przyjmują pozycję walki

1. ATAK: prawe chudan gyaku tsuki

OBRONA:
- lewe shotei lub soto uke (przemieszczając się do pozycji nr 3)
- prawe jodan gyaku tsuki
- powrót do pozycji wyjściowej nr 1

2. ATAK: prawe jodan gyaku tsuki

OBRONA:
- lewe shotei lub soto uke (przemieszczając się do pozycji nr 3)
- prawe jodan gyaku tsuki
- pociągnięcie prawej ręki przeciwnika w dół swoją lewą ręką
- prawe jodan mawashi geri (kładąc stopę w przód)
- odwracając się do pozycji odwrotnie do wskazówek zegara do pozycji 7

3. ATAK: lewe chudan tsuki

OBRONA:
- lewe gedan barai (przemieszczając się do pozycji 10)
- prawe gyaku tsuki
- powrót do pozycji wyjściowej nr 1

4. ATAK: lewe jodan tsuki

OBRONA:

- lewe jodan uke (przemieszczając sie do pozycji 10)
- prawe gyaku tsuki
- pociągnięcie lewej ręki przeciwnika w dół swoją prawą ręką zmieniając pozycję
  nóg przeskokiem do pozycji nr 12
- lewe jodan mawashi geri kładąc stopę do pozycji nr 9

5. ATAK: prawe mae geri

OBRONA:
- lewe shotei lub prawe gyaku gedan barai (przemieszczając się do pozycji nr 3)
- wytrąć przeciwnika z równowagi pchając lewą ręką
- prawe jodan mawashi geri
- po kopnięciu odwracając się w stronę lewą do pozycji nr 1

6. ATAK: lewe mae geri

OBRONA:
- lewe gedan barai (przemieszczając sie do pozycji 10)
- wytrącając przeciwnika z równowagi pchając prawą ręką,
  jednocześnie przesówając prawą stopę do przodu do pozycji nr 12
- lewe jodan mawashi geri, po kopnięciu obróć się w lewo

7. ATAK: lewe gedan mawashi geri

OBRONA:
- prawe sune uke
- lewe / prawe mawashi uke przeciągając partnera w lewo do pozycji 13
- lewe mawashi hiza geri
- maki komi nage pozostając w pozycji 7

8. ATAK: prawe gedan mawashi geri

OBRONA:
- lewe sune uke
- lewe / prawe mawashi uke przeciągając partnera w prawo do pozycji 3
- prawe mawashi hiza geri
- maki komi nage
- podwójne prawe gyaku tsuki /KIAI/
- powrót do pozycji fudo dachi