Kto może prowadzić treningi w stylu Ashihara Karate
Treningi prowadzą instruktorzy posiadający, zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, uprawnienia instruktora, legitymujący się Legitymacją Instruktora Sportu lub Instruktora Rekreacji ze specjalnością Karate wydane przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie. Ponadto Kierownicy Ośrodków posiadają Licencje uprawniające do reprezentowania Ashihara Karate zgodnie z Ustawą o ochronie znaków towarowych - Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /godło i nazwa Ashihara Karate są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP/ i są prawnie chronione. Używanie ich bez licencji i uprawnień może pociągnąć za sobą skutki przewidziane prawem. Bez legitymacji instruktora i Licencji Polskiej Organizacji Ashihara Karate (POAK) nikt nie ma prawa powoływać się na organizację Ashihara Karate i nikt nie ma prawa prowadzić treningów w stylu ASHIHARA !

 

Studenci Ashihara Karate, ich rodzice, dyrektorzy szkół wynajmujący sale gimnastyczne oraz inne uprawnione osoby mają obowiązek sprawdzić, czy osoby prowadzące treningi posiadają w/w dokumenty i są zamieszczone na stronie internetowej - Polskiej Organizacji Ashihara Karate - w dziale - LICENCJONOWANE OŚRODKI ASHIHARA KARATE W POLSCE.

 

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z naszą organizacją:
tel. kom. 506 242 714 i e-mail: ashihara-karate@o2.pl

 

Polska Organizacja Ashihara Karate i Komisja Stylowa Ashihara Karate - PFSzWiSO strukturach międzynarodowych należy do:
- Ashihara International Karate Organisation (AIKO)
- Ashihara International Federation (AIF)
- Ashihara Karate International (AKI)
- Team Golden Glory - Zuidlaren Dave Jonkers & Semmy Schilt

 

 

 

Klub w Darłowie zarejestrowany jest w:
- Ashihara International Karate Organisation (AIKO)
- Ashihara Karate International (AKI)
- Polskiej Organizacji Ashihara Karate (POAK)
- Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Karate (OZK)
- Polskim Związku Ju Jitsu (PZJJ)
- Polskiej Federacji Sztuk Walki i Sportów Obronnych
  (PFSzWiSO)

Zobacz stronę: ASHIHARA KARATE DARŁOWO

 

 

Zobacz stronę: Ashihara Karate Słupsk

Zobacz stronę: Ashihara Karate Żywiec

Zobacz stronę: Ashihara Karate Śląsk

Zobacz stronę: www.tangsoodo.stanislawow.com

Zobacz stronę: www.leo.flaszkin.pl

Zobacz stronę: www.surem.pl

Zobacz stronę: www.inari.org.pl

ASHIHARA INTERNATIONAL KARATE ORGANISATION
www.ashiharainternational.world/dan-grades

ASHIHARA KARATE INTERNATIONAL
www.ashiharakarate.org/html/dan_list.html

POLISH JU JITSU ASSOCIATION
www.jujitsu.pl/rejestr-stopni

www.federacja-sztuk-walki.pl

 

W S P Ó Ł P R A C A

ul. Wieniawskiego 10A - 14B
76-150 Darłowo
CENTRUM - tel. 668 804 511

www.silownia.darlowo.info

 

Fajne wczasy w Darłowie:

www.winiarska.twojewczasy.net

 

Linki - SPONSORZY:

www.darlowo.pl
www.afr.pl
www.ugdarlowo.pl
www.baltyk.afr.pl
www.hoteljan.pl

 

www.sklep.atma.pl

 

www.bushi.pl

 

www.semmyschilt.com
pl.wikipedia.org/wiki/Semmy_Schilt

 

pl.wikipedia.org/wiki/Golden_Glory

 

www.jujitsu.pl

 

pl.wikipedia.org/wiki/Ashihara

pl.wikipedia.org/wiki/Hideyuki_Ashihara

pl.wikipedia.org/wiki/Kyokushin

 

KOMUNIKAT POLSKIEJ ORGANIZACJI ASHIHARA KARATE
Na terenie Polski - działają ośrodki podszywające się pod nazwę Ashihara Karate. Osoby prowadzące w tych ośrodkach zajęcia nigdy nie trenowały stylu Ashihara Karate, często nie posiadają uprawnień instruktorskich, a nadawane przez te osoby stopnie Kyu i Dan nie mają nic wspólnego z prawdziwym Ashihara Karate i nie są uznawane przez Organizację Ashihara Karate.

UWAGA ! Trenując Ashihara Karate - sprawdź czy osoba prowadząca zajęcia
posiada Legitymację Instruktora i Licencję Polskiej Organizacji Ashihara Karate (POAK) - uprawniającą do reprezentowania Ashihara Karate w twojej miejscowości.

W Polsce Autoryzowanym - Licencjonowanym Przedstawicielstwem stylu Ashihara Karate jest od 1997 roku - Polska Organizacja Ashihara Karate z siedzibą w Darłowie reprezentująca organizację - AIKO i AKI.